Ytske
Ytske
(Epke 474 x Tebbe JS (v. Lolke))
Wybren fan é Hege Terp
Wybren fan é Hege Terp
(Gerben 479 x Hieke v.d. Peesterhoeve Ster (Pier))
Wibo Ven
Wibo Ven
(Gerben 479 x Anke v.d. Hamelspoel Ster (Nanning))
Willemien van de Elsenerhof
Willemien van de Elsenerhof
(Hette 481 x Fieke van De Elsenerhof (v. Haitse))
Yarno fan é Hege Terp
Yarno fan é Hege Terp
(Epke 474 x Njiskeje van Coudenburgh ster) (Sape)